Bactria - Apollodotos II - 80BC-65BC Drachm

Ancient Coins - Bactria - Apollodotos II - 80BC-65BC  Drachm
zoom view
2.34g

Obv: Bust of Apollodotos right "BASILEWS SWTHROS KAI FILOPATOROS APOLLODOTOU"

Rev: Athena advancing left with a thunderbolt and shield. Karosthi legend around

SG 7672
Prezzo SKU : 110607
US$ 52.00
  • € 43.79
  • £ 37.26
  • AUD 70.35
  • CHF 47.25
  • CAD 64.85

Quotazione: 08/02/21

Invia da:
Articolo venduto