Bactria - Apollodotos II - 80BC-65BC Drachm

Ancient Coins - Bactria - Apollodotos II - 80BC-65BC  Drachm
zoom view
2.34g

Obv: Bust of Apollodotos right "BASILEWS SWTHROS KAI FILOPATOROS APOLLODOTOU"

Rev: Athena advancing left with a thunderbolt and shield. Karosthi legend around

SG 7672
Prezzo SKU : 110607
US$ 52.00
  • € 42.24
  • £ 37.36
  • AUD 66.24
  • CHF 48.79
  • CAD 65.89

Quotazione: 02/21/18

Invia da: United States
Articolo venduto