Bactria - Apollodotos II - 80BC-65BC Drachm

Ancient Coins - Bactria - Apollodotos II - 80BC-65BC  Drachm
zoom view
2.34g

Obv: Bust of Apollodotos right "BASILEWS SWTHROS KAI FILOPATOROS APOLLODOTOU"

Rev: Athena advancing left with a thunderbolt and shield. Karosthi legend around

SG 7672
Prezzo SKU : 110607
US$ 52.00
  • € 43.47
  • £ 38.33
  • AUD 65.26
  • CHF 50.38
  • CAD 63.80

Quotazione: 09/22/17

Invia da: United States
Articolo venduto