OTACILIA SEVERA , Syria, Seleucia and Pieria, Antioch Æ30

Ancient Coins - OTACILIA SEVERA , Syria, Seleucia and Pieria, Antioch Æ30
zoom view
30mm , 15.47gm
Prix SKU: aa1270
US$ 50.00
  • € 41.08
  • £ 35.34
  • AUD 63.72
  • CHF 45.10
  • CAD 60.51

Cotation au: 05/12/21

Envoi depuis:
Article vendu