Lydia, Philadelphia. Claudius, 41-54 AD. AE 18mm (5.34 gm). RPC I 3039

Ancient Coins - Lydia, Philadelphia. Claudius, 41-54 AD. AE 18mm (5.34 gm). RPC I 3039
zoom view

Lydia, Philadelphia. Claudius, 41-54 AD. AE 18mm (5.34 gm). Obv.: laureate head right, T KΛΑYΔΙΟC ΓEPMANIKOC KAICAP. Rev.: four ears of corn, ΦIΛΑΔΕΛΦΕΩΝ NEOKAICAREΩΝ MAPOC. RPC I 3039. VF.

Prix SKU: 15154
45.00
  • US$ 51.15
  • £ 37.65
  • AUD 71.25
  • CHF 46.87
  • CAD 64.03

Cotation au: 01/19/22

Envoi depuis: