Augustus (27 BC-AD 14). Æ As - S. Nonius Quinctilianus, triumvir monetalis

zoom view
Augustus (27 BC-AD 14). Æ As (27mm, 13.40g, 6h). S. Nonius Quinctilianus, triumvir monetalis. Bare head r. R/ Large SC. RIC I 439. Scarce, green patina, near VF
Prix SKU: GG4100
£ 35.00
  • US$ 42.65
  • € 40.51
  • AUD 63.71
  • CHF 40.07
  • CAD 58.27

Cotation au: 12/08/22

Envoi depuis: