Bactria - Apollodotos II - 80BC-65BC Drachm

Ancient Coins - Bactria - Apollodotos II - 80BC-65BC  Drachm
zoom view
2.34g

Obv: Bust of Apollodotos right "BASILEWS SWTHROS KAI FILOPATOROS APOLLODOTOU"

Rev: Athena advancing left with a thunderbolt and shield. Karosthi legend around

SG 7672
Prix SKU: 110607
US$ 52.00
  • € 44.22
  • £ 39.53
  • AUD 71.44
  • CHF 49.65
  • CAD 67.20

Cotation au: 09/21/18

Envoi depuis: United States
Article vendu