EGYPT , ALEXANDRIA POTIN TETRADRACHM, PROBUS BEAUTIFUL AS FOUND

Ancient Coins - EGYPT , ALEXANDRIA POTIN TETRADRACHM, PROBUS  BEAUTIFUL AS FOUND
zoom view
20MM , 7.05GM