1969 Zambian 50 Ngwee - FAO Grow More Food - BU

World Coins - 1969 Zambian 50 Ngwee - FAO "Grow More Food" - BU
zoom view
1969 Zambian 50 Ngwee (KM-14) - FAO "Grow More Food" - BU.