Bactria - Apollodotos II - 80BC-65BC Drachm

Ancient Coins - Bactria - Apollodotos II - 80BC-65BC  Drachm
zoom view
2.34g

Obv: Bust of Apollodotos right "BASILEWS SWTHROS KAI FILOPATOROS APOLLODOTOU"

Rev: Athena advancing left with a thunderbolt and shield. Karosthi legend around

SG 7672
价格 品种: 110607
US$ 52.00
  • € 44.03
  • £ 40.21
  • AUD 73.98
  • CHF 47.22
  • CAD 68.59

利率: 10/21/20

发货从:
项目出售