Bactria - Apollodotos II - 80BC-65BC Drachm

Ancient Coins - Bactria - Apollodotos II - 80BC-65BC  Drachm
zoom view
2.34g

Obv: Bust of Apollodotos right "BASILEWS SWTHROS KAI FILOPATOROS APOLLODOTOU"

Rev: Athena advancing left with a thunderbolt and shield. Karosthi legend around

SG 7672
价格 品种: 110607
US$ 52.00
  • € 46.08
  • £ 41.39
  • AUD 72.59
  • CHF 51.86
  • CAD 69.56

利率: 12/14/18

发货从: United States
项目出售