Bactria - Apollodotos II - 80BC-65BC Drachm

Ancient Coins - Bactria - Apollodotos II - 80BC-65BC  Drachm
zoom view
2.34g

Obv: Bust of Apollodotos right "BASILEWS SWTHROS KAI FILOPATOROS APOLLODOTOU"

Rev: Athena advancing left with a thunderbolt and shield. Karosthi legend around

SG 7672
价格 品种: 110607
US$ 52.00
  • € 42.36
  • £ 37.16
  • AUD 67.49
  • CHF 49.65
  • CAD 67.94

利率: 03/20/18

发货从: United States
项目出售