Skythia, Olbia. 5th-4th centuries B.C. Æ cast dolphin. VF, small spot.

价格

价格: US$ 16.00 € 13.55
£ 11.58
AUD 21.72
CHF 14.64
CAD 20.1
  • 发货从:
  • 利率: 7/27/2021
  • 品种: 21958
Description
Skythia, Olbia. 5th-4th centuries B.C. Æ cast dolphin (20 mm, 0.83 g). Anokhin 154; SNG BM 367-8. VF, small spot.
本网站的所有交易都必须经过库存确认,使用确认接收制度
版权所有© 1998-2021, Hobbies.com,LLC。保留所有最终解释权利.
网上钱币展,虚拟钱币展,在线交易所和虚拟交易的服务商标归VHobbies.com有限责任公司所有
www.vcoins.com