Thracian Chersonese. Circa 350-309 BC. AE 11mm (1.44 gm). SNG Copenhagen 845

价格

价格: € 50.00 US$ 56.38
£ 42.29
AUD 78.91
CHF 52.2
CAD 71.81
  • 发货从:
  • 利率: 11/29/2021
  • 品种: 8491
Description
Thracian Chersonese. Circa 350-309 BC. AE 11mm (1.44 gm). Obv.: head lion left. Rev.: XEP/ PO, corn-grain. SNG Copenhagen 845. Nice very fine.
本网站的所有交易都必须经过库存确认,使用确认接收制度
版权所有© 1998-2021, Hobbies.com,LLC。保留所有最终解释权利.
网上钱币展,虚拟钱币展,在线交易所和虚拟交易的服务商标归VHobbies.com有限责任公司所有
www.vcoins.com