Ionia, Teos. Circa 475-450 BC. AR Tetartemorion (0.24 gm, 7mm). SNG Kayan 603

价格

价格: € 30.00 US$ 33.87
£ 25.38
AUD 47.38
CHF 31.34
CAD 43.19
  • 发货从:
  • 利率: 11/27/2021
  • 品种: 7977
Description
Ionia, Teos. Circa 475-450 BC. AR Tetartemorion (0.24 gm, 7mm). Obv.: Head griffin r. Rev.: Quadripartite square incuse. SNG Kayan 603. Nice very fine. 

 

 

 

本网站的所有交易都必须经过库存确认,使用确认接收制度
版权所有© 1998-2021, Hobbies.com,LLC。保留所有最终解释权利.
网上钱币展,虚拟钱币展,在线交易所和虚拟交易的服务商标归VHobbies.com有限责任公司所有
www.vcoins.com